Visjon og strategi

Om Entas AS

Entas AS er en teknisk entreprenør innen installasjon, drift og vedlikehold av VVS-anlegg, industrielle røranlegg og elektriske anlegg, samt automatikk og styringssystemer.

Fornøyde kunder skal gjøre Entas AS til et naturlig førstevalg ved senere behov.Vår målsetting er å yte god service, og å levere produkter og tjenester av høy kvalitet. I Entas AS er vi også opptatt av å skape verdier og kontinuerlig jobbe med forbedringer sammen med våre kunder, med fokus på miljø og bærekraft. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser, og også vår konkurransekraft.

Åpenhetsloven og Entas

I samsvar med gode bransjeverdier og normer følger Entas AS til enhver tid gjeldende lover. Vi har fokus på våre leverandørkjeder og hvordan vi som bedrift forholder oss til våre etiske retningslinjer og bærekraftighet.

Når vi samarbeider med større aktører, så følger vi også deres Supplier Code of Conduct. Vi arbeider også aktivt for å forhindre korrupsjon, bestikkelser og forretningskriminalitet. Vi benytter vårt kvalitetstyringsystem med interne retningslinjer i arbeidet med dette.

Innkjøp og leverandørkjeden

Det meste av våre innkjøp skjer gjennom etablerte norske grossister. Vi har en god dialog med dem om miljødeklarasjoner(EPD), og utveksling av disse. Våre underleverandører må også følge våre interne retningslinjer for etisk handel.

Aktsomhetsvurdering

Entas AS jobber med en aktsomhetsvurdering, for å finne ut hvilke negative konsekvenser virksomheten har for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Når vurderingen er klar, så vil den bli tilgjengelig på forespørsel fra våre kunder.

Ta kontakt med oss

Adresse

  • Sørengkaia 86
  • 0194 Oslo
  • Norway

E-mail

Telefonnummer

Du kan sende en melding herfra også

Meldingen har kommet frem! dsfgsdfg
Error! There was an error sending your message.